Naše znalost českého a anglického jazyka k Vašim službám

Psané slovo je nejlepší způsob, jak sdělit informace. Platí to i v době, kdy se internet hemží působivou grafikou a silnice lemují billboardy, ze kterých se usmívají spoře oděné modelky. Atraktivita přitáhne pozornost, ale je na obsahu, aby si ji udržel.

Proto by měl každý věnovat psaným materiálům náležitou pozornost. Vyvarovat se gramatických chyb a jazykových nesrovnalostí, což v praxi znamená dbát na pečlivou jazykovou korekturu.

Totéž platí i pro anglický jazyk. Potýkáte se s otázkou, která přesahuje hranice naší republiky? Zkuste nahlédnout do části Překlady.

Dbáme o Vaši pověst

Ať už je obsah a cíl textu jakýkoliv, je důležité uvědomit si, že v sázce je to nejcennější – renomé Vašeho výrobku, firmy, značky, jména… jinými slovy Vaše renomé.

Nabízíme Vám pomocnou ruku při budování a zachování Vaší dobré pověsti.

Proč si nás vybrat

 • Ručíme za kvalitu.

  Za každou chybu, kterou objevíte, snížíme cenu Vaší objednávky o 10 %.

 • Dodržujeme termíny.

  Za každý den zpoždění snižujeme cenu Vaší objednávky o 10 %.

 • Jsme lidé.

  Zakládáme si na vstřícném jednání.

Čeština – i ona se chce líbit

Čeština je krásná řeč a nabízí mnoho možností, jak se barvitě vyjádřit. O krásu se však musí pečovat. Dámy o tom vědí své a muži si už jistě také všimli. Uděláme to za Vás. Naším posláním i zálibou je zbavovat češtinu všech nešvarů a vad, tak aby mohla zářit v tom nejlepším světle. Jsme přesvědčeni, že si to zaslouží. Ptáte se, jaký užitek to přinese Vám?

„Text s chybami je jako košile se skvrnami od boloňské omáčky.“

Zkušený manažer nebo manažerka se i přes takovou nehodu dokáží přenést a podají profesionální výkon při obchodní prezentaci, ale kterým směrem se asi bude ubírat pozornost jejich obchodních partnerů?

Nedovolte chybám, aby odváděly pozornost Vašich čtenářů nesprávným směrem a negativně ovlivňovaly jejich názor na Vaši firmu nebo organizaci. Svěřte své texty pod přísný dohled našich korektorek a můžete si být jisti, že bezchybně odvedou svou práci – nejdříve korektorky a poté i Vaše texty.

Nabízíme tyto druhy korektur:

1) Korektura pravopisu a gramatiky

U tohoto druhu korektury se zaměříme na pravopisné a gramatické chyby. Velká písmena, měkká a tvrdá i, čárky ve větách, shody podmětu s přísudkem, zdvojené souhlásky, správné skloňování převzatých a cizích slov… takové ty „drobnosti“, na které si všichni pamatujeme z diktátů. Po naší korektuře si Váš text vyslouží jedničku s hvězdičkou.

2) Stylistická korektura (včetně korekce gramatických a pravopisných chyb)

Stylistická korektura v sobě zahrnuje korekturu pravopisu a gramatiky, a navíc si u ní posvítíme na neobratná vyjádření a stylistické prohřešky jako jsou třeba:

 • Nadměrné opakování slov,
 • nevhodné užití slov v rámci daného stylu,
 • zavádějící nebo nejasné užití vztažných zájmen a spojek,
 • užití špatných vazeb – anakolut, zeugma, kontaminace,
 • a další nešvary, které znehodnocují text.

Nejlepší způsob, jakým se dá objasnit přínos stylistické korektury, je praktická ukázka. Pojďme si přečíst o fiktivním sdružení:

Naše sdružení se jmenuje Podaná ruka a cílem našeho sdružení je pomáhat lidem zasaženým povodněmi, které jim spolu se střechou nad hlavou vzaly to poslední, co měli – naději. Zabýváme se reparací škod a radíme v právních vztazích s pojišťovnami.

Tento úryvek je z gramatického hlediska naprosto v pořádku, ale nečte se zrovna nejlíp. Dokonce se může stát, že netušíme, co jsme se vlastně dozvěděli.

A co takto?

Cílem našeho sdružení Podaná ruka je pomáhat lidem, kteří byli zasaženi povodněmi a ztratili nejen střechu nad hlavou, nýbrž i to poslední, co měli – naději. Zabýváme se náhradou škod a poradíme Vám při jednání s pojišťovnami.

Pokud chcete svými texty zapůsobit co nejlépe, objednejte si u nás jejich stylistickou korekturu.

Součástí obou druhů korektur je oprava drobných prohřešků proti typografii, jako je například chybějící mezera za interpunkčním znaménkem, jednoznaková předložka na konci řádku apod.

Text-pilot – Vaše spojení se světem psaného anglického jazyka

Angličtina je v dnešní době velmi rozšířená a mnozí zvládnou jednoduchou e-mailovou komunikaci se zahraničními partnery.

Zvládnou ovšem vytvořit stylisticky precizní text se zachováním všech významů originálu? Jinými slovy kvalitní překlad?

5 důvodů proč svěřit překlad odborníkovi:

 • Než se vůbec odborník pustí do samotného překladu, zanalyzuje výchozí, tedy překládaný text, a zjistí jeho význam a cíl.

  Zaručený způsob, jak vytvořit špatný překlad, je překládat větu po větě bez širších souvislostí celého textu.

 • Při druhém čtení se zaměří na detaily textu.

  Po pochopení celého textu je potřeba odhalit jemné významové rozdíly.

 • Podle významu a cíle textu zvolí adekvátní stylovou rovinu.

  Je totiž velký rozdíl mezi jazykem návodu k použití, jazykem propagačních materiálů a jazykem kupní smlouvy.

 • Vytvoří skutečný obraz původního díla v cílovém jazyce.

  Nikoli kostrbatý text, ale jazykově hodnotné a srozumitelné dílo.

 • Vytvořené dílo, tedy překlad, podrobí jazykové kontrole a ujistí se, že zní přirozeně.

  Pomocí „přísně tajné“ praktiky čtení nahlas překladatel odhalí slabá místa překladu a dále jej přepisuje.

Výsledkem je přirozeně znějící text cílového jazyka, který zachovává všechny roviny originálu a u kterého v ideálním případě ani není poznat, že se jedná o překlad.

Máte-li zájem dozvědět se více o překladech a úskalích při jejich zadávání, doporučujeme Vám stručnou publikaci Jednoty tlumočníků a překladatelů, která je dostupná v PDF formátu: Překlady a jak na to.

Nabízené překlady:

Obousměrné překlady (Anglický jazyk ↔ Český jazyk):

 • Reklamní materiály,
 • návody k použití,
 • obchodní korespondence,
 • technické i humanitní texty,
 • lokalizace webových stránek.

Jednosměrné překlady (Anglický jazyk → Český jazyk):

 • Právnické texty,
 • smlouvy,
 • licenční podmínky.

Důvodem pro jednosměrný překlad u tohoto druhu dokumentů je naše přesvědčení, že pouze rodilý mluvčí je schopen přesně a jednoznačně přeložit právnické texty do anglického jazyka.

Máte zájem o jiný druh překladu?

Nenašli jste druh textu, který potřebujete přeložit, v našem seznamu? Zašlete nám ukázku svého textu a my Vám obratem sdělíme, zda je v našich silách takový text kvalitně přeložit.

Kdo na Vašich překladech pracuje?

O Vaše překlady se stará jediná osoba – Daniel Maslovský. To s sebou přináší řadu výhod:

 • Jednotná terminologie i styl celého Vašeho překladu.

 • Komunikujete přímo s překladatelem.

  V případě, že překladatel narazí na nesrovnalost ve zdrojovém textu, má možnost Vás kontaktovat a zajistit přesný překlad, případně navrhnout úpravu zdrojového textu. Úroveň překladu ale i zdrojového textu se tak ještě zvýší.

 • Máte jistotu, že se překladem nebude zabývat třetí osoba.

  U velkých překladatelských agentur překlad často končí v rukou méně zkušených anonymních překladatelů. U nás navíc neplatíte provizi za zprostředkování, ale pouze za samotný překlad.

Aby mohl překladatel odvést skutečně prvotřídní výkon, je nutné, aby byl odpočatý a pozorný. Z tohoto důvodu je rozumné množství, které maximálně překládáme za den, stanoveno na pět normostran za pracovní den.

Ve výjimečných případech je možno tuto míru překročit, případně nabídnout práci přes víkend. Doporučujeme Vám však zajistit si překlad včas, vyplatí se to.

Pokud se chcete dozvědět více, zeptejte se nás. Rádi se s Vámi podělíme o své zkušenosti.

Pokud znáte vše potřebné, objednejte si u nás svůj překlad ještě dnes.

Ceník

Korektury

Cena vychází z délky výsledného textu – počtu normostran (NS; 1800 znaků včetně mezer).

V případě dodání textu v needitovatelném formátu (viz Smluvní podmínky), je účtován příplatek za přepis.

Typ korektury 1–10 NS nad 10 NS
Gramatická 80 Kč 70 Kč
Stylistická 120 Kč 100 Kč

Překlady

Cena se řídí délkou výsledného textu – počtem normostran (NS; 1800 znaků včetně mezer).

Typ překladu 1–10 NS nad 10 NS
Běžný i odborný text 440 Kč 400 Kč
Právnický text 600 Kč 500 Kč

Příplatky

K ceně účtujeme následující příplatky.

Typ příplatku Příplatek
Za práci o víkendech a státních svátcích 40 %
Za expresní překlady/korektury dle dohody

Cenová kalkulačka

Ceny vypočtené pomocí této kalkulačky jsou pouze orientační a nejsou závazné.

Informace

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky si můžete stáhnout v některém z následujích formátů: pdf; doc; txt.

Platnost smluvních podmínek

Platnost těchto Smluvních podmínek začíná dne 1. 9. 2010. Současně končí platnost předchozích Smluvních podmínek.

1. Objednávka

Klient provede objednávku zasláním e-mailu na adresu info@text-pilot.cz, ve kterém uvede své požadavky (objednání korektury nebo překladu). Součástí e-mailu bude přiložený soubor s textem určeným pro překlad nebo korekturu.

E-mail musí dále obsahovat:

 • Jméno a příjmení klienta
 • Fakturační údaje – buď 1) název subjektu, sídlo, IČ (případně DIČ) u právnických osob a živnostníků; nebo 2) jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby

K objednání lze také využít kontaktního formuláře na stránkách www.text-pilot.cz.

V případě další objednávky již není třeba fakturační údaje uvádět (pokud nedošlo k jejich změně).

Provedením objednávky jedním z výše uvedených způsobů klient souhlasí s těmito Smluvními podmínkami v jejich celém znění.

2. Potvrzení objednávky

V případě, že bude v objednávce chybět některá z výše uvedených náležitostí, zažádáme o její doplnění. Jakmile bude vše v pořádku, obdržíte od nás potvrzující e-mail, který bude obsahovat předběžnou cenu a termín dodání. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah.

3. Smluvní vztah

3.1. Korektury

Předmětem smluvního vztahu je provedení gramatické, pravopisné nebo stylistické korektury zaslaného textu v českém jazyce.

3.2. Překlady

Předmětem smluvního vztahu je překlad zaslaného textu dle požadavků uvedených klientem v objednávce.

4. Způsob provedení

4.1. Korektury

Korektury provádíme přímo do zaslaného textového souboru takového formátu, který podporují programy sady Microsoft Office, OpenOffice.org nebo Adobe Acrobat.

V případě souboru, který nelze přímo editovat (JPG, BMP, GIF, PNG, PDF chráněné proti přepisu apod.), text přepíšeme do klientem zvoleného formátu podporovaného jedním z výše uvedených programů. Tato služba podléhá příplatku dle platného ceníku na stránkách www.text-pilot.cz.

4.2. Překlady

Překlad vypracujeme do klientem zvoleného textového formátu, který podporují programy sady Microsoft Office, OpenOffice.org nebo Adobe Acrobat. Součástí textu může být i klientem dodaný grafický materiál.

5. Cena

Cena (včetně slev a příplatků) se řídí platným ceníkem na stránkách www.text-pilot.cz. Cena vychází z délky textu - počtu normovaných stran (1 800 znaků včetně mezer) zaokrouhleného na dvě desetinná místa. U překladu i korektury vychází cena z délky výsledného textu - tedy překladu nebo zkorigovaného textu. Minimální cena objednávky odpovídá 1 normované straně zvolené služby.

Nejsme plátci DPH, proto jsou ceny uvedené v ceníku na stránkách www.text-pilot.cz konečné.

6. Způsob úhrady

Veškeré služby platí klient zpětně na základě vystavené faktury. Všechny platby se provádějí bankovním převodem na účet číslo 211444541/0300 pod variabilním symbolem, který bude uveden na příslušné faktuře.

Splatnost faktur je 7 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Datum vystavení faktury je totožné s datem předání vyhotoveného díla (korektura, překlad). V případě prodlení platby bude účtováno penále ve výši 0,5 % z nesplacené částky za každý kalendářní den prodlení.

7. Garance důvěry

Všechny klientem dodané materiály, které souvisí se zhotovením díla, považujeme za přísně důvěrné a neposkytneme je třetí straně.

8. Garance kvality

Pokud klient do 10 kalendářních dnů od převzetí objeví ve zhotoveném díle chybu, má právo dílo reklamovat. Reklamace probíhá písemně. Klient musí uvést číslo faktury dané zakázky, důvod reklamace a přesný popis nalezených chyb. Reklamace vyřizujeme do 10 kalendářních dnů od přijetí. V případě oprávněné reklamace vrátíme klientovi 10 % z celkové ceny za každou nalezenou chybu až do výše 100 %.

V případě překladů do angličtiny neručíme za drobné gramatické prohřešky. Jejich odstraněním by měl být vždy pověřen rodilý mluvčí. Za vysokou úrovní překladů do angličtiny si však stojíme, a proto klientovi za každý nalezený významový rozdíl oproti originálu vrátíme 10 % z celkové ceny až do výše 100 %.

Za pozdější škody, které klientovi vzniknou z důvodu chybné korektury nebo překladu, neručíme.

Neručíme za chyby vzniklé nepřesnostmi nebo nečitelnými pasážemi ve zdrojových textech.

Má-li klient specifické požadavky na použitou terminologii, vlastní zkratky nebo výrazy, musí dodat glosář těchto jazykových prvků. V případě nesplnění této podmínky nebude brán zřetel na reklamace spojené s těmito požadavky.

Dohodnuté termíny jsou pro nás závazné. Dojde-li však z důvodu nepředvídatelných okolností k prodlení, bude se cena zakázky snižovat o 10 % za každý kalendářní den prodlení.

9. Storno objednávky

V případě, že klient zruší zakázku v průběhu jejího vypracovávání, je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady, které vznikly vyhotovením díla nebo jeho části.

Kontakt

Tel: +420 724 504 303
Daniel Maslovský
Vocelkova 2235
735 41 Petřvald

Provozovatel Text-pilota

Internetové stránky text-pilot.cz provozuje fyzická osoba, Daniel Maslovský, IČ: 76557898, vlastnící živnostenský list na lingvistické a překladatelské služby.

Tým Text-pilota

Mgr. Daniel Maslovský
péče o zákazníky
překladatel
Mgr. Martina Maslovská
korektorka

Kontaktní formulář

* Takto označené položky je nutné vyplnit.

Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Pokud již Vaše fakturační údaje máme, nemusíte je znovu zadávat.
Zpráva
Kontrolní otázka
Jazyk: Česky/English

Zeptejte se nás:

Tel: +420 724 504 303

Víte, že…

… díky Cenové kalkulačce okamžitě zjistíte orientační cenu za překlad či korekturu Vašeho textu? Stačí vložit text, zvolit službu a ihned znáte počet normostran a orientační cenu.
Vyzkoušejte ji, je to snadné.

Naši stálí zákazníci: